Azotas LT bendradarbiaujant kartu su Vilniaus Gedimino Technikos Universitetu (VGTU) atliko oro kokybės, kvapo koncentracijos tyrimą ir sklaidos modeliavimą Pauliukų ŽŪB. Šiuo tyrimu buvo siekiama patvirtinti ACTIVE NS produkto efektyvumą Lietuvos rinkoje pasitelkiant vieną iš dviejų akredituotų Lietuvos institucijų galinčių atlikinėti tokio pobūdžio tyrimus. 

Tyrimas buvo atliekamas dviejose kiaulių sekcijose: 

- 6/1 sekcijoje mėginių ėmimo metu buvo 390 vnt. kiaulių, kurių, vidutinis svoris -100 kg. ACTIVE NS pradėtas naudoti balandžio 11 d. (20 g/m3 srutų).
- 6/2 sekcijoje mėginių ėmimo metu buvo 391 vnt. kiaulių, kurių, vidutinis svoris - 95 kg *.
* produktas šioje sekcijoje nebuvo naudojamas

Kvapo koncentracija sekcijose buvo nustatyta dinaminės olfakometrijos metodu. Gauti rezultatai sekcijose:

- 6/1 sekcijoje kvapo koncentracija siekė 993 OUE/m3 (naudojant ACTIVE NS).
- 6/2 sekcijoje kvapo koncentracija siekė 1229 OUE/m3 .


Tyrimas atskleidė, kad ACTIVE NS srutų kvapo koncentraciją Pauliukų ŽŪB sumažino 19,3 %.

Papildomi 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Žemdirbystės instituto filialo tyrimai  patvirtino, kad naudojant ACTIVE NS srutose esančio bendro azoto (N) padidėjo 28,9 %, fosforo (P2O5) padidėjo net 82,8 %. 


VGTU atlikus kvapų koncentracijos aplinkos ore sklaidą (nuotraukos apačioje), buvo nustatyta, kad naudojant ACTIVE NS produktą Pauliukų ŽŪB, srutų skleidžiamas kvapas nepasiekia netoliese esančios gyvenvietės ir netrukdo vietiniams gyventojams. 


                                 Prieš ACTIVE NS naudojimą                                                                                            Naudojant ACTIVE NS

Dėl detalesnės tyrimo ir produkto informacijos prašome kreiptis apačioje nurodytais kontaktais:

+370 625 55519 | chemija@azotas.lt