Produktų grąžinimo ar keitimo ypatumai 


Jeigu Pirkėjui buvo parduoti netinkamos kokybės produktai ir Pardavėjas kartu su Pirkėju neaptarė jų trūkumų, Pirkėjas gali savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:


  • Pakeisti netinkamos kokybės produktus į tinkamos kokybės produktus;
  • Atitinkamai sumažinti produktų kainas;
  • Per protingą terminą neatlygintinai pašalinti produktų trūkumus;
  • Atlyginti produktų trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu Pardavėjui per protinga terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino Pirkėjas pats arba trečiųjų asmenų padedamas;
  • Vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už produktus sumokėtus pinigus. 

Produktų keitimo ar grąžinimo vieta


Produktai keičiami ar grąžinami tik Pardavėjo nurodytoje vietoje.
Netinkamos kokybės produktus kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža Pardavėjas, jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Produktų kokybė gali būti įvertinama ir Pirkėjo namuose.


Produktai nekeičiami ir negrąžinami


Jeigu Pardavėjas įrodo, kad produktų trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė produkto naudojimo ar saugojimo taisykles, toks produktas nekeičiamas, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.


Kokybiškų produktų grąžinimas ir keitimas


  • Grąžinami produktai turi būti originalioje pakuotėje, nenaudoti ir su visais jai priklausančiais priedais (instrukcijomis ir kt.) ir dovanomis (jei tokių buvo);
  • Grąžinant produktus būtina pateikti asmens dokumentą ir originalų pirkimo-pardavimo kvitą ar sąskaitą-faktūrą;
  • Pinigai bus grąžinti grynaisiais pinigais arba pervesti į kliento nurodytą banko sąskaitą, jei už produktus buvo sumokėta pavedimu. Bankiniu pavedimu pinigai bus grąžinti per 30 kalendorinių dienų nuo produktų grąžinimo.

Atkreipiame dėmesį, kad visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į prekės grąžinimo vietą ir iš jo, apmoka Pirkėjas.