Bendrosios nuostatos


Internetinis portalas www.azotas.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama UAB "Azotas LT" (įmonės kodas: 303470894; adresas: Neries krantinė 16, LT-48402 Kaunas);

Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti UAB “Azotas LT” Klientų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma azotas.lt Paskyroms;

Klientas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis;

Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu azotas.lt internetinėje svetainėje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Klientas visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant azotas.lt ir sudarant techninę galimybę Klientams pirmą kartą jungiantis prie azotas.lt Paskyros pirmiausia ją perskaityti ir patvirtinti.


Informacijos rinkimas



UAB “Azotas LT” gali rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytą informaciją:

Informaciją, kurią Jūs suteikiate registruodami savo Asmeninę Paskyrą;
• Informaciją, kurią Jūs suteikiate prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, naujienlaiškius ar siųsdami pranešimus el.paštu;
• bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.


Vartotojų asmeninių duomenų naudojimas



Jūsų Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje
Privatumo Politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. UAB “Azotas LT” gali naudoti Jūsų Asmeninę informaciją šiems tikslams:
• Interneto svetainei administruoti;
• Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
• Trečiosioms šalims suteikti statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam atskiram vartotojui identifikuoti;
• Be aiškaus vartotojų sutikimo UAB “Azotas LT” įsipareigoja neteikti Jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.


Baigiamosios nuostatos


Norėdami panaikinti savo paskyra ir ištrinti visus asmeninius duomenis prašome parašyti mums el. paštu: info@azotas.lt

Ši Privatumo politika įsigalioja 2015 m. gruodžio 25 d. Apie bet kokius Privatumo Politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos Bendrosios nuostatos skiltyje numatyta tvarka.