PRISTATYMO SĄLYGOS

Produktams kurie sufasuoti po 500 kg ir daugiau:


Amonio nitratas (salietra)                       Boro rūgštis                                     Karbamidas (priliuotas)                                    NPK 15-15-15+9S

Amonio sulfatas (kompaktuotas)         Diamonio sulfatas (DAP)              Koncentruotas superfosforas (CSP 40)         NPK 16-16-16

Amonio sulfatas (kristalinis)                  Geležies sulfatas                             Monamomio fosfatas (MAP)                           NPK 8-19-29

Amonio sulfatas (makro)                         Kalcio amonio nitratas (CAN)     NPK 10-26-26                                                        NPK 9-25-25

Amonio sulfato Nitratas (ASN)               Kalio chloridas                                NPK 15-15-15+11S


Kainos pateikiamos su transportavimo išlaidomis visoje Lietuvoje jeigu perkama 24 t. Jeigu norite įsigyti mažesnį kiekį, transportavimo išlaidas reikės derinti atskirai. Prašome kreiptis www.azotas.lt tinklapyje nurodytais kontaktais.


Produktams kurių fasavimas yra 25 kg ir mažiau:


Active NS (priedas srutoms)

Cinko sulfatas 

Dinatrio okstaborato tetrahidratas (ETIDOT-67)

FLEXITANK rezervuaras (be konteinerio)

FLEXITANK rezervuaro filtras

Kalio karbonato sulfatas (SOP granuliuotas)

Kalio karfonato sulfatas (SOP kristalinis)

Transportavimo išlaidas reikės derinti atskirai. Prašome kreiptis azotas.lt tinklapyje nurodytais kontaktais. 

Pirkėjas, užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią produktų pristatymo vietą ir kontaktinius telefonus kuriais UAB "Azotas LT" darbuotojais galėtu susisiekti.

PAPILDOMA INFORMACIJA PRISTATANT PRODUKTUS

Pirkėjas taip pat įsipareigoja produktus priimti pats. Tuo atveju, kai produktų priimti negali pats, o produktai pristatyti jo nurodytu adresu ir pagal kitus Pirkėjo pateiktus duomenis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl pristatymo netinkamam subjektui.

Pirkėjas sutinka, kad produktų pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti produktų  pristatymo sąlygas.

Produkto pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas (arba jo įgaliotas asmuo) privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir produktų būklę bei pasirašyti sąskaitą-faktūrą, važtaraštį ir kitus su siuntos perdavimu – priėmimu susijusius dokumentus.