Sujungia iki 1,2 kg NH3 tonoje srutų;
Mažiau erzinančio kvapo;
Sukuria homogeniškesnę masę;
Srutų paviršiuje suformuoja reikiamą plaukiojančią plutą;
Lengvesnis srutų duobės ar rezervuaro valdymas;
Palengvina darbo procesusNAUDOJIMAS ŽEMĖS ŪKYJE

Priėmimo duobės                                                                                                
Į priėmimo duobę įpilti 20 g/m3 "Active NS" ir gerai išmaišyti prieš pumpuojant į saugojimo rezervuarą. Jeigu "Active NS" naudojamas nuolatos, tuomet po kiekvieno papildymo reguliariai pridėkite po 20 g/m3 "Active NS". Prieš pumpavimą į saugojimo rezervuarus srutas išmaišykite. 

                                           
Saugojimo rezervuarai 
                                                                        

Naudoti 20 g/m3  "Active NS" srutų saugojimo rezervuare. "Active NS" pilamas prieš srutų maišymą arba maišymo metu. Jeigu rezervuaro paviršiuje susidariusi plūduriuojanti pluta, pradukite ją maišytuvu.  "Active NS" pilkite šalia maišytuvo, taip užtikrinsite, kad "Active NS" iš karto gerai susimaišys su srutomis, o poveikis bus efektyviausias. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Tvenkiniai
Tvenkiniai gali būti tikras iššūkis, nes srutos paprastai pumpuojamos aplink juos. Įpilkite į tvenkinį 20 g/m3  "Active NS", tada naudodami siurblį akytviai išmaišykite nuosėdas, kad "Active NS" su jomis susimaištų. Kadangi nuosėdos dažnai būna labai kietos, gali tekti ištuštinti tvenkinį per tris kartus. Kad pasiektumėte didžiausią efektyvumą, pilkite "Active NS" į visas najai patekusias, neapdorotas srutas.