Padidina biodujų kiekį iki 10 %;

Palengvina biomasės maišymą;

Mažiau nuosėdų gamybiniame rezervuare;

Lengviau maišyti priėmimo duobėse ir saugojimo rezervuaruose;

Mažesnis iš rezervuarų sklindantis kvapas;

Augalai gali pasisavinti daugiau trąšų.                                                                                    


NAUDOJIMAS BIODUJŲ JĖGAINĖSE

Dujas formuojančios bakterijos yra labai jautrios pokyčiams, todėl nepradėkite supildami 20 g/m3  "Active NS" į priėmimo duobes, nes tai gali pažeisti bakterijas ir sukelti nuosėdų pakilimo ir jų staigaus susimaišymo su biomase pavojų. Blogiausiu atveju, tai gali sumažinti biodujų gamybą ir užkirsti vamzdynus jėgainėje. 

Norint tinkamai naudoti "Active NS", pirmiausia nustatykite, kiek biomasės įpilama kasdien, tada pridėkite 20 g/m3  biomasės produkto. Kadangi dauguma biodujų jėgainių turi priėmimo duobes, pagal talpą skirtas naudoti vieną savaitę, todėl gali pakakti "Active NS" naudoti kartą per savaitę. Jei tokių talpų nenaudojate - "Active NS" naudokite kiekvieną kartą papildant srutų rezervuarus.